• Jelajahi

  Copyright © Bilik Santri
  Best Viral Premium Blogger Templates

  Iklan

  Syi'ir Tondo-Tondo Kiamat – Zamane Wes Edan

  Minggu, 26 Januari 2020, 9:12:00 AM WIB Last Updated 2020-01-26T02:12:48Z
  masukkan script iklan disini
  masukkan script iklan disini

  syiir-tondo-tondo-kiamat-zamane-wes-edan
  (Ilustrasi Zaman Edan, sumber: pulausumbawanews)

  Syi'ir Tondo-Tondo Kiamat – Zamane Wes Edan

  Karya:
  KH. Misbah Mustofa Bangilan Tuban

  صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَلَـى احْمَدَ   #وَالْآلِ وَالْأَصْحَابِ مَنْ قَدْ وَحَّدَ

  Mawi berkah asma Alloh ingkang Rohman, Ingkang Rohim welas murah kanugrahan

  Kulo ngaturake syi’ir tondo-tondo, Kiamate bumi ajur tanpo kondho  Sampun kathah ingkang wujud kanti nyoto, Songko iku ayo podho toto-toto

  Andan-dani laku salah benerake, Lakunono printah Alloh cukupake  Opo bener seliramu podho iman, Bagus olo saking Alloh temenanan

  Mergaweyo kanggu syukur lan ibadah, Ojo ngongso luru duwit mundhak salah  Kabeh rizki wus dicitak kang kuwoso, Luwih kurang sangking pestin ora biso

  Mumpung durung kasep getun susah maneh, Bakal ono kedadian aneh-aneh  Kaprah gabus podo ngambang ing banyune, Watu item kelem iku sak mestine

  Nanging bakal ono gabus podho kelem, Watu item dikon kelem ora gelem  Ono bebek podho nglangi ing banyune, Nanging ngorong arep pedhot goro-ane

  Polah rakyat koyo gabah diinteri, Wadon campur gawe lanang tanpo ciri  Endhok cecek podo netes dadi macan, Anak macan dadi ulo dho kluyuran

  Alas padha ngarang-arang wongkang adang, Kumandhange bumi iki podho ilang  Putro-putri podho wani ing wong tuwo, Ora gubris tutur bener dadi tuwo

  Akeh ’alim podho dodol agamane, Akeh wongkang dodol ilmu sak payune  Akeh gunung gingsir sangking panggonane, Akeh tanah ambles amblek ing bumine

  Isi bumi podho metu dadi nglonthong, Bakal njeblos kono kene podho kobong  Wadon macak lanang nuli sebali-e, Adoh ibu bapak kulo imutake

  Wiring ilang turut dalan koyo kewan, Wong kang ora melu edan dak keduman  Bejo beji bejane wongkang dha’ eling, Dha’ ibadah moco Qur’an kang sumandhing

  Luwih bejo wongkang kandel wedelane, Esok sore tansah eling pungkasane
   


  Wongkang nyekel laku bagus agamane, Podho karo nggegem mowo ing tangane

  esok mukmin sore kafir dadi kaprah, asal untung laku olo ora wegah  Ono ’alim dadi fasiq dha’ nggumuni, Wong ibadah bodoh ora ngrumangsani
   
  Sanak adoh wongkang liyo dadi parek, Sebab duwit gotong royong dadi mblerek  Wong khianat dipercoyo sebalike, Wongkang temen orang kanggo ing dewe-e

  Bocah cilik munggah mimbar tanpo saru, Podho nyuling qur’an ngangge porakliru  Wus do haji ‘alim pisan ngumpetake, Haqqe fakir miskin podho sak enake

  Akeh udan salah mongso esok tandur, Sore panen nanging wengi podho kufur  Bakal ono luwe wedi podho nggrangsang, Dodol anak mangan ulo ora adang

  Bejo beji bejane wongkang dho eling, Dho ibadah moco qur’an kang sumandhing

  Luwih Bejo wongkang kandel wedalane, Esok sore tansah eling pungkasane  Bakal ono mongso niro kang setahun, Podho karo sa’ wulane ojo gumun

  Sa’ wulane podho karo sa’ minggune, Sa’ minggune podho karo sedinane  Sedinane podho karo sa’ jam kenthung, Sa’ jam podho karo kawul kang diobong

  Yen wus ngono wektu kanggo sholat niro, Ojo nganggo rino wengi kang wus cidro  Yen jam rolas inggal zhuhur najan bengi, Yen jam papat ’ashar najan esok tangi

  Yen jam nenem mangrib najan iseh esok, Ugo isyak lakonono ojo ngantuk  Koyo ngono dawuh nabi kang pungkasan, Arep opo yen pengiran ngowah zaman

  Wong sholeh dho kapundut akeh lidhu, Ahli Qur’an podho fasiq akeh padu  Esok loro awan mati mati ngaget, Tanpo loro ora wani dho cerewet

  Ilmu Islam iki baka dipunduti, Kanthi mundut wongkang ‘alim ngati-ati  Pungkasane wongkang bodoh ita itu, Aweh fatwa tanpo wedi luwung watu

  Bejo beji bejane wongkang dho eling, Dho ibadah moco qur’an kang sumandhing

  Luwih Bejo wongkang kandel wedalane, Esok sore tansah eling pungkasane  Bocah cilik dadi ratu lan wong asor, Oleh pangkat wong kang mulyo manggon ngisor

  Pengimaman dipaesi koyon ganten, Akeh anak zino ngombe omben-omben  Ing masjine podho banter suwarane, Kitab qur’an emperih ilang kamulyane

  Luru ilmu kanggo nggolek pangkat luhur, Ora kanggo noto awak biso syukur  Wongkang gedhe ora welas ing wong cilik, Wongkang bodoh podho kanggo ancik-ancik

  Wong wadone wedi qiblate wong lanang, Dawuh ‘alim da’ diturut lan ditentang  Marang wongkang aris ora podho sungkan, Akeh wadon podho nyekel kuwasa-an

  Akeh sanak pedhot akeh wadon gabuk, Akeh rojo pati perang lan pagebluk  Jalmo wadon tumpuk undhung tanpo aji, Wadon seket dirumati lanang siji

  Islam iki bakal ngempreih wong monco, Arang kenal pituduhe najan konco  Duh Gusti kunajan ngaten naming mawon, Turun kulo paringono iman mathon

  Beja beji bejane wongkang dho eling, Dho ibadah moco qur’an kang sumandhing

  Luwih becik wongkang kandel wedelane, Esok sore tansah eling pungkasane  Ojo dumeh wus dho sugih haji pisan, Dunyo gampang sirno hinggo ora mangan

  Ojo dumeh wus dho ’alim lan dho pinter, Akeh bahe wongkang pinter dho keblinger  Ojo dumeh ing dunyane wus dho pangkat, Alloh biso nggawe pangkat dadi minggat

  Oh, dulurlu ingkang jembel pagir ugo, Papan luhur isih mengo isih lego  Lebonono ojo podho cilik ati, Ayo tho’at ong pengiran klawan niti

  Nggolek ilmu ojo ngawur yen ibadah, Marek ’alim kang dho ’amal, ojo wegah  Ing ngersane Alloh ora pandhang bolo, Sing sapane ta-at ora bakal malu

  Bakal oleh pangkat luhur ra ngungkuli, Wongkang sogih ’alim pangkat kang dho lali  Iku kabeh tondo cilik bumi rusak, Kabeh perlu ngilingake ibu bapak

  Yen mripate yen kupinge mbukti-ake, Keno opo ora podho nggate-ake  Bejo beji bejane wong dho eling, Dho ibadah moco qur’an kang sumandhing

  Luwih bejo wongkang kandel wedelane, Esok sore tansah eling pungkasane  Penyunting: Muhammad Nur Salim


  Komentar

  Tampilkan

  Terkini lainya

  NamaLabel

  +