Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

5 Syarat Tayamum yang Harus Dipenuhi

istimewa

Biliksantri.com - Tayamum secara etimologi ialah menyengaja. Sedangkan secara terminologi syar'i ialah mendatangkan debu yang suci mensucikan pada wajah dan kedua tangan sebagai ganti dari wudhu, mandi, atau basuhan dengan syarat tertentu. 

Dalam Kitab Al Ghayah Wat Taqrib dijelaskan bahwa syarat tayamum ada 5

وشرائط التيمم خمسة أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض، ودخول وقت الصلاة، وطلب الماء، وتعذر استعماله وإعوازه بعد الطلب، و التراب الطاهر الذي له غبار فإن خالطه جص أو رمل لم يجز.

Syaratnya tayamum ada 5 hal yaitu adanya udzur/ alasan sebab bepergian atau sakit, sudah masuk waktu solat, mencari air, susah menggunakan air dan susahnya mencari air sesudah mencari, dan lebunya suci yang mengandung debu. Apabila tercampur kapur atau pasir maka tidak boleh.

Penjelasan syarat tayamum yaitu

Pertama, adanya halangan dengan sebab perjalanan atau sakit. 

Kedua, telah masuk waktu salat. Tayamum sebelum waktu salat tidak sah. 

Ketiga, mencari air setelah masuknya waktu sholat, baik mencari sendiri atau orang lain.

Ia mencari air dari tempatnya dan rombongannya. Bila sendirian, maka melihat ke sekitarnya dari empat penjuru jika berada di tanah datar.

Sebaliknya, jika berada di tanah bergelombang, maka berkeliling sejauh pandangannya.

Keempat, kesulitan menggunakan air, dengan bentuk kekhawatiran akan kehilangan nyawa atau fungsi anggota tubuh.

Termasuk sesuatu yang menghawatirkan yaitu jika medatangi air tetapi akan terancam nyawanya oleh binatang buas atau musuh, atau khawatir hartanya diambil oleh pencuri.

Kelima, debu yang suci mensucikan serta tidak basah yang mengandung debu lembut. 

Bila debu bercampur kapur atau pasir, maka tidak mencukupi. Ini sesuai dengan pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab Syarh al-Muhadzab dan At Tashhih.

Namun beliau dalam kitab Ar Raudhah dan Al Fatawa memperbolehkannya. Sah juga tayamum menggunakan pasir yang mengandung debu.

Tidak sah tayamum dengan selain debu, debu yang najis dan debu yang telah digunakan.

(Mus/Lim)

Posting Komentar untuk " 5 Syarat Tayamum yang Harus Dipenuhi"